گلچینی از بهترین پند و اندرزهای حکیمانه

3188

سه جمله برای کسب موفقیت

1- بیشتر از دیگران بدانید

2- بیشتر از دیگران کار کنید

3- کمتر انتظار داشته باشید

3187

جمله “من می توانم” شاید قوی ترین نیروی مثبتی در روح و روان هر انسان باشد.

3186

پنج ویژگی ثروتمندان موفق دنیا:

سخت کوشی، نظم و انضباط، صداقت، اهل معاشرت و دوستی، وفادار بودن.

3185

سود کردن بدون ریسک

تجربه کردن بدون خطر 

پاداش گرفتن بدون تلاش 

به این می ماند که بدون اینکه متولد شوید، انتظار زندگی کردن داشته باشید.

3184

از شکست خوردن نترسید، هیچ انسان موفقی همیشه موفق نبوده است و نخواهد بود.

3183

انسان پدیده ای غریب است: به فتح هیمالیا می رود.

به کشف اقیانوس آرام دست میابد، به ماه و مریخ سفر می کند.

تنها یک سرزمین است که هر گز تلاش نمی کند آن را کشف کند، و آن دنیای درونی وجود خود است.

3182

به دنبال این مباش که از دیگران بهتر شوی 

به دنبال آن باش که از گذشته خود بهتر شوی

سید مجتبی حورایی

3181

من همینم که هستم!

گفته می شود خطرناگ ترین جمله این است، “من همینم که هستم” در این جمله کوتاه می توانیم، غرور ، لجاجت، خود رایی، خودخواهی، در جا زدن و به تدریج راندن آدم ها از اطراف خود را حس کنیم.

ناخواسته این جمله در ذهن مان نقشی دارد، باید بسیار مراقب باشیم که انسانهای بزرگ حتی از کودکان هم درس می گیرند، اساتید خبره و با تجربه بیشتر از واژه “نمی دانم” استفاده می کنند. دانشمندان توانمند در بسیاری از موارد می گویند: “در تخصص من نیست” و انسان های وارسته بیشتر اوقات سکوت می کنند و می گویند: “نظر شما چیست”.

راز تغییر در احساس نیاز به تغییر و پرهیز از احساس خود کامگی و برترین بودن است.

رحمت اله عظیمی روان شناس کودک و خانواده

3180

زمانی که شما نو آوری می کنید، باید خودتان را  آماده کنید که همه شما را دیوانه خطاب کنند.

3179

آدمی باید چون گردباد باشد که در درون آرام است و در برون فعال.

این درون آرام گردباد است که همه چیز را به داخل آن می کشد.