گلچینی از بهترین پند و اندرزهای حکیمانه

3164

هر گاه در برادر (دینی) خود سه خصلت را دیدی به او امیدوار باش.

حیا، امانتداری، و راستگویی

پیامبر اکرم (ص)

3161

امام رضا می فرمایند:

اگر شما یک چیز را تعهدکنیدکه انجام دهید، من چهار چیز را برای شما ضمانت می کنم:

اگر شما تعهد کنید که صلۀ رحم را انجام دهید من ضمانت می کنم که طول عمرتان افزایش یابد، بستگانتان به شما علاقه مند شوند، و وارد بهشت شوید، و رزق و روزی شما فراوان شود.

3150

امام علی (ع)

تلخی حق را تحمل کن، و مبادا که فریب شیرین بودن باطل را بخوری

میزان الحکمه 3 ص149

3149

امام صادق (ع)

سختی ها و بیچارگی های خود را برای مردم تشریح نکن، اولین اثرش این است که القا می کند در میدان زندگی زمین خورده ای و از روزگار خسارت دیده ای و در نظر ها کوچک می شوی و احترامت از بین می رود.

بحار انوار ج 75 ص140

3148

من دوستی بهتر از حفظ زبان، لباسی زیباتر از تقوا، مالی ارزنده تر از قناعت، احسانی برتر از رحم و مهربانی و غذایی گواراتر از صبر نیافتم.

امیز المؤمنین (ع)

3146

راجع به صدقه از جبرئل پرسیدم، گفت: ای محمد! صدقه پنج نوع است:

یک به ده، یک به هفتاد، یک به هفتصد، یک به هفتاد هزار و یک به صد هزار ، گفتم یک به ده کدام است؟ گفت: آن که به آدم صحیح و سالم داده شود، یک به هفتاد  آن است که به زمین گیر دهند، بک به هفتصد تصدق به پدر و مادر است، یک به هفتاد هزار به مردگان و یک به صد هزار به طالب علم.

3144

می خواهید از مردم، تنبل ترین، دزدترین،جقاکارترین و ناتوان ترین آن ها را معرفی کنم؟

گعتند: آری ای رسول خدا!

فرمود: بخیل تر از همه کسی است که از اسلام بخل کند، تنبل تر از همه کسی است که بیکار بنشیند و ذکر خدا نگوید، از همه دزد تر آن است که از نماز بدزدد، در این هنگام نماز را جون لباسی کهنه در هم بپیچند و بر صورت او زنند، جفا کارترین مردم مردی است که نام مرا بشنود و صلوات نفرستد و ناتوان ترین مردم کسی است که از دعا کردن عاجز باشد.

3142

کودکان را برای پنج چیز دوست دارم: زیاد می گریند، در خاک می غلطند (لابد به مناسبت عدم تکبر است)، در کشمکش ها کینه به دل نمی گیرند، برای فردا ذخیره نمی کنند، و می سازند و خراب می کنند (یعنی محبت به اندوخته خویش ندارند).

پیامبر اکرم (ص)

3113

از علومی که نزد خدا اندوخته بوده اینست که نماز در چهار نقطه تمام است: مکه، مدینه، حرم امیرالمؤمنین (ع) (مراد مسجد کوفه است) و حرم امام حسین (ع). (یعنی شخص مسافر می تواند نمازش را در این مکان ها کامل بخواند).

3112

فضیل بن عیاض گوید، از امام صادق (ع) پرسیدم: جهاد واجب است یا مستحب؟ 

فرمود: جهاد چهار قسم است: دو قسم واجب و یک مستحبی که جز با واجب انجام نگیرد و یکی مستحب محض. اما واجب ها: یکی جهاد با نفس است که از گناه خود داری کند و این بزرگترین جهاد است. دیگر جنگ با کافران که در همسایگی مسلمین اند (این قسم جهاد دفاعی است که لازم است در مورد هجوم یا احساس خطر از ناحیۀ آنها انجام گیرد).

اما مستحبی که جز با واجب انجام نگیرد: جنگ با دشمن است که بر امام مستحب است سراغ دشمن رود و با آنها بجنگد، اما چون دستور از او صادر شود بر امت واجب گردد و اگر آماده نشوند دچار عذاب گردند، اما مستحب محض عبارت است از: سنت و روش نیکی که شخصی اجرا نماید و در تأسیس و زنده نگه داشتن آن بکوشد، این رنج و زحمتی که در این راه تحمل کند افضل اعمال است.