گلچینی از بهترین پند و اندرزهای حکیمانه

2885

حکایت

بزرگمهر حکیم در کشتی نشسته بود که طوفان شد، ناخدا گفت، دیگر امیدی نیست، و باید دعا کرد.

مسافران همه نگران بودند، اما بزرگمهر آرام نشسته بود،

گفتند: در این وقت چرا این گونه آرامی.

او گفت: نگران نباشید، زیرا مطمئنم که نجات پیدا می کنیم.

سر انجام همانگونه شد که او گفته بود، و کشتی به سالم به ساحل رسید، مسافرین دور بزرگمهر حلقه زدند که تو پیامبری یا جادوگری؟

از کجا می دانستی که نجات پیدا می کنیم!

بزرگمهر گفت: من هم مثل شما نمی دانستم.

اما گفتم بگذار به اینها امیدواری بدهم.

چرا که اگر نجات نیافتیم دیگر من و شما زنده نیستیم که بخواهید مرا مؤ اخذه کنید.

امید هیچ آدمی رو ازش نگیرید.

2882

نام و نام خانوادگی: شیطان رجیم

لقب: ابلیس    جنس: جن    تاریخ تولد: 6000 سال قبل از آدم

محل زندگی: هر کجا که بنی آدم باشد.

مأموریت: فریب دادن انسانها

نام همسر: خانم لهبا

فرزندان: بیشمار

مدت بندگی خدا: 6000 سال

نامهای دیگر: وسواس، خناس، عفریت

ماده اولیه: آتش

مسکن آینده: جهنم

2524

قوانین گرگ:

از خانواده ات محافظت کن

به پیشکسوت احترام بگذار

به جوان تر ها آموزش بده

به دوستانت وفادار باش

نظرت رو بیان کن

روی حرفت بایست

وقتی بقیه ضعیف هستن تو مسئولیت بپذیر

وقت بازی،بازی کن، وقت کار کار

همیشه سعی کن، تأثیر گذار باش